ข่าวสารในเครือข่าย อปท. จังหวัดพัทลุง

[ ทต.คลองใหญ่ ] แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง ประจำเดือน กรกฎาคม - 30 กันยายน พ.ศ.2561

โพสต์เมื่อ :9 ก.ค. 61