ข่าวสารในเครือข่าย อปท. จังหวัดพัทลุง

[ ทต.คลองใหญ่ ] แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขุตฤกษ์ ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561

โพสต์เมื่อ :9 ก.ค. 61