ข่าวสารในเครือข่าย อปท. จังหวัดพัทลุง

[ อบต.เกาะเต่า ] #ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะเต่า ที่ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงแล้วมาฉีดวัคซีน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม สำหรับประชาชนที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้นำสัตว์เลี้ยงมาขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามวัน เวลา ที่กำหนด โดยนำบัตรประชาชนม

โพสต์เมื่อ :6 ก.ค. 61
#ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะเต่า ที่ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงแล้วมาฉีดวัคซีน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม สำหรับประชาชนที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้นำสัตว์เลี้ยงมาขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามวัน เวลา ที่กำหนด โดยนำบัตรประชาชนมาด้วย
เอกสารแนบ :