ข่าวสารในเครือข่าย อปท. จังหวัดพัทลุง

[ ทต.คลองใหญ่ ] แผนให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2561

โพสต์เมื่อ :13 มิ.ย. 61

แผนประชาสัมพันธ์ให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2561 ระหวางวันที่ 11 - 19 มิถุนายน 2561 โดยสำนักงานเทศบาลคลองใหญ่ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตะโหมด

เอกสารแนบ :