ข่าวสารในเครือข่าย อปท. จังหวัดพัทลุง

[ อบต.เกาะเต่า ] ประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนา - หนองปด หมู่ที่ 13

โพสต์เมื่อ :12 มิ.ย. 61