ข่าวสารในเครือข่าย อปท. จังหวัดพัทลุง

[ อบต.เกาะเต่า ] ประกวดราคาซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

โพสต์เมื่อ :11 มิ.ย. 61