ข่าวสารในเครือข่าย อปท. จังหวัดพัทลุง

[ อบต.เกาะเต่า ] นายอำเภอตรวจเยี่ยมด่านป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

โพสต์เมื่อ :17 เม.ย. 61

ันที่ 17 เมษายน 2561 นายประโยชน์ สมศักดิ์ นายอำเภอป่าพะยอม ออกตรวจเยี่ยมด่านป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า  ในการนี้ นายสุพจน์ ดำแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า หัวหน้าส่วนพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้การต้อนรับ ณ วัดคลองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

เอกสารแนบ :
ข่าวสารในเครือข่าย อปท. จังหวัดพัทลุงอื่นๆ