ข่าวสารในเครือข่าย อปท. จังหวัดพัทลุง

[ อบต.เกาะเต่า ] วันที่ 13 เมษายน 2561

โพสต์เมื่อ :13 เม.ย. 61
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ร่วมกับคณะกรรมการวัดคลองใหญ่และชมรมผู้สูงอายุตำบลเกาะเต่า จัดงานวันกตัญญูเชิดชูผู้สูงวัย ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักและความเคารพต่อผู้สูงอายุในตำบล และเป็นการส่งเสริม และอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามให้ลูกหลานได้ปฏิบัติต่อๆกันไป โดยมี นายสุพจน์ ดำแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า เป็นประธานในพิธี ณ วัดคลองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
เอกสารแนบ :
ข่าวสารในเครือข่าย อปท. จังหวัดพัทลุงอื่นๆ