ข่าวสารในเครือข่าย อปท. จังหวัดพัทลุง

[ อบต.เกาะเต่า ] วันที่ 11 เมษายน 2561

โพสต์เมื่อ :11 เม.ย. 61
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า โดยสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ สร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึกและค่านิยมและวัฒธรรมความปลอดภัยให้กับประชาชนและเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชิวิตจากการใช้รถใช้ถนน โดยมี นายสุพจน์ ดำแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สามแยกบ้านคลองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
เอกสารแนบ :
ข่าวสารในเครือข่าย อปท. จังหวัดพัทลุงอื่นๆ