ข่าวสารในเครือข่าย อปท. จังหวัดพัทลุง

[ อบต.เกาะเต่า ] องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและสมาชิก อบต.

โพสต์เมื่อ :10 ม.ค. 61

9 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและสมาชิก อบต. เพื่อชี้แจงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

เอกสารแนบ :