ข่าวสารในเครือข่าย อปท. จังหวัดพัทลุง

[ ทต.ลำสินธุ์ ] เปิดรับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

โพสต์เมื่อ :9 ม.ค. 61

#ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลลำสินธุ์ เปิดรับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง ใช้ชื่อว่า "อถล."  #ติดต่อสอบถาม : สำนักปลัด เทศบาลตำบลลำสินธุ์  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้....

เอกสารแนบ :