ข่าวจาก facebook

โพสต์เมื่อ : 6 สิงหาคม 2558
วันนี้ (6 ส.ค.58) นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งเป็นประธานการประชุมข้าราชการฯ ประจำเดือน สิงหาคม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพัทลุง
(ข่าวจาก facebook)
ข่าวอื่นๆ จาก facebook