ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายราษฎร์อุทิศ

โพสต์เมื่อ : 24 กรกฎาคม 2561

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายราษฎร์อุทิศ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00-12.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 เมตร ระยะทางยาว 870 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,150 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

เอกสารแนบ :
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ