ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสามกั๊ก ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

โพสต์เมื่อ : 19 กรกฎาคม 2561

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสามกั๊ก ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๐๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๓๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 

เอกสารแนบ :
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ