ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายปากแพรก-ชุมพล ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

โพสต์เมื่อ : 2 กรกฎาคม 2561

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายปากแพรก-ชุมพล ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

เอกสารแนบ :