ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานบ้านห้วยเรือ ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

โพสต์เมื่อ : 22 มิถุนายน 2561

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานบ้านห้วยเรือ ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง กว้าง 9 เมตร ยาว 12 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

เอกสารแนบ :