ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ อบจ.พัทลุง เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโคกแย้ม - บ้านลำ

โพสต์เมื่อ : 24 พฤษภาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโคกแย้ม - บ้านลำ ตำบลนาท่อม-ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ