ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย สำหรับการจัางปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาที่ทำการ อบต.โคกทราย

โพสต์เมื่อ : 15 กุมภาพันธ์ 2561