ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบรืหารส่วนจังหวัดพัทลุง

โพสต์เมื่อ : 2 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการครูสอนภาษาต่างประเทศ สำหรับโรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีกระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ