ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง

โพสต์เมื่อ : 22 สิงหาคม 2560

ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับบำรุงรักษาถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง จำนวน 6 สาย จำนวน 7 รายการ