ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

โพสต์เมื่อ : 22 สิงหาคม 2560

เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายประดิษฐ์อุทิศ ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง