ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

โพสต์เมื่อ : 22 สิงหาคม 2560

เรื่อง  สอบราคาจ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านทุ่งนารี-บ้านโหล๊ะหาร ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง