ภาพกิจกรรม

ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุงนำคณะร่วมกิจกรรมนาวากาชาด ของร้านกาชาดจังหวัดพัทลุง

โพสต์เมื่อ :20 มิถุนายน 2556 10:34:54

จังหวัดพัทลุง  กำหนดจัด “งานสมโภคพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ  และ

งานประจำปีของดีเมืองลุง ประจำปี 2556” ระหว่างวันที่ 14 – 23 มิถุนายน 2556 ณ บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดพัทลุง และ เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มีการออกร้านกาชาด จัดให้มีกิจกรรมนาวา-กาชาด  โดยเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 นายวิญญ์  สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง ได้นำคณะข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เป็นเจ้าหน้าที่ประจำร้านกาชาด ทั้งในส่วนของฝ่ายโฆษก/พิธีกร  เจ้าหน้าที่จำหน่ายบัตรนาวากาชาด เจ้าหน้าที่ประจำนาวากาชาด และ เจ้าหน้าที่จ่ายรางวัล/เปิดตลับ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เนื่องจากมีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงให้ความสนใจและอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณกุศลในครั้งนี้