ภาพกิจกรรม

สถจ.พัทลุง พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หมู่บ้านรักษาศ

โพสต์เมื่อ :29 กรกฎาคม 2558 14:17:52
วันนี้ (29 ก.ค.58) ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผวจ.พท.ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมตามพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น 3 (อิีรวดี)
(ภาพกิจกรรมจาก facebook)