ภาพกิจกรรม

สถจ.พัทลุง ร่วมกิจกรรมในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมฯ

โพสต์เมื่อ :28 กรกฎาคม 2558 13:52:26
วันนี้ (28 ก.ค.58) เวลา 06.30 น. ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผวจ.พท.ประธานพิธีตักบาตรเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร 63 พรรษา 28 กรกฏาคม 2558 ณ ศาลาจตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ศลก.พัทลุง และ เวลา 09.39 น. ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผวจ.พท.ประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร 63 พรรษา 28 กรกฏาคม 2558 ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง อ.เมือง พัทลุง ในการนี้ นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดร่วมกิจกรรมดังกล่าว
(ภาพกิจกรรมจาก facebook)