ภาพกิจกรรม

สถจ.พัทลุง ร่วมพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

โพสต์เมื่อ :27 กรกฎาคม 2558 15:00:08
(วันนี้) 27 ก.ค.58 ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผวจ.พท.ประธานพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 63 พรรษา แหล่งน้ำหนองแม่ลาน ม.12 ต.ตำนาน อ.เมือง พัทลุง โดยมี นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สถจ.พัทลุง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
(ภาพกิจกรรมจาก facebook)