ภาพกิจกรรม

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลเขาชัยสน

โพสต์เมื่อ :4 กรกฎาคม 2560 08:46:15

นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายณรงค์ เชื้อบุญช่วยผอ.สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะ ตรวจติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี ๒๕๕๙ ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน โดยมีนายโชคชัย ศรีหิรัญรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง นายบำเหน็จ บินหรีม นายอำเภอเขาชัยสน นายสมบูรณ์ เหล่าทอง นายกเทศมนตรี นางอุไรวรรณ ด้วงทอง ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลเขาชัยสนให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาชัยสน