ภาพกิจกรรม
กิจกรรม
จำนวนคนดู
นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายณรงค์ เชื้อบุญช่วยผอ.สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร...
452
วันนี้ (6 ส.ค.58) นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการท...
(ภาพกิจกรรมจาก facebook)
449
วันนี้ (29 ก.ค.58) ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผวจ.พท.ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนโครงการสร้างควา...
(ภาพกิจกรรมจาก facebook)
381
วันนี้ (28 ก.ค.58) เวลา 06.30 น. ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผวจ.พท.ประธานพิธีตักบาตรเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพร...
(ภาพกิจกรรมจาก facebook)
572
(วันนี้) 27 ก.ค.58 ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผวจ.พท.ประธานพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอร...
(ภาพกิจกรรมจาก facebook)
212