X ปิด
ข้าพระพุทธเจ้า :
นามสกุล :
อีเมล :
รหัสรูปภาพ :
   
ขอลงนามถวายพระพร :
***คำถวายพระพรจะไม่ถูกแสดงในทันที เพื่อป้องกันข้อความที่ไม่เหมาะสม
คำถวายพระพรจะต้องถูกกลั่นกรองจากระบบก่อน***
 
  คำถวายพระพรที่ 71
    ข้าพระพุทธเจ้า :
วันที่ : 5 ส.ค. 58 IP : 1.179.179.xxx E-Mail : เวลา : 13:36:47 น.
 
 
  คำถวายพระพรที่ 70 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : เด็กชายประกายวิทย์ ชนะสิทธิ์
วันที่ : 4 ส.ค. 58 IP : 125.24.158.xxx E-Mail : เวลา : 13:29:51 น.
 
 
  คำถวายพระพรที่ 69 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อยู่คู่ขวัญปวงประชาชาวไทยตลอดไป
    ข้าพระพุทธเจ้า : นางพิมพา อุบลจินดา
วันที่ : 4 ส.ค. 58 IP : 180.183.26.xxx E-Mail : smilemale2555@hotmail.co.th เวลา : 11:20:49 น.
 
 
  คำถวายพระพรที่ 68 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : นายพรศักดิ์ เหมือนแท่น และครอบครัว
วันที่ : 4 ส.ค. 58 IP : 110.77.251.xxx E-Mail : jfb2269@gmail.com เวลา : 10:41:09 น.
 
 
  คำถวายพระพรที่ 67 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานมัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ และมีพระชมน์มายุยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : นายกฤษฎา นาคะวิโรจน์
วันที่ : 4 ส.ค. 58 IP : 1.20.219.xxx E-Mail : thekop.law@gmail.com เวลา : 08:48:08 น.
 
 
  คำถวายพระพรที่ 66 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ ช่วยปู
วันที่ : 3 ส.ค. 58 IP : 1.179.164.xxx E-Mail : เวลา : 11:38:11 น.
 
 
  คำถวายพระพรที่ 65 พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจุฑารัตน์ หน้องมา
วันที่ : 3 ส.ค. 58 IP : 1.179.164.xxx E-Mail : เวลา : 11:36:39 น.
 
 
  คำถวายพระพรที่ 64 ขอจงทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : นายกฤษฎา นาคะวิโรจน์
วันที่ : 3 ส.ค. 58 IP : 1.20.219.xxx E-Mail : thekop.law@gmail.com เวลา : 10:55:55 น.
 
** ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า .:สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง:. **
ข้อความทั้งหมด 71 ข้อความ