ติดต่อเรา
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น 4 ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทร 074-617961-2 แฟกซ์ 074-617961-2 ต่อ161 , 074-617960
Email : admin@ptlocal.go.th
แบบฟอร์มการติดต่อ
หัวข้อ :
รายละเอียด :
ชื่อ - นามสกุล :
อีเมล :
รหัสรูปภาพ :
แผนที่